Hoe lang wordt mijn kind

Hoe lang wordt mijn kind? Een gids voor de groei van je kind

Curves, diagrammen, calculators… er zijn tal van methodes in omloop om te berekenen hoe groot je kind zal worden, eenmaal volgroeid. Al van bij de geboorte worden baby’s meteen gemeten en opgevolgd om te kijken of ze ‘op schema’ zitten op vlak van lengte en gewicht. Doorheen de peuter-en kleuterjaren blijft de groei goed opgevolgd worden, hoewel de groei vanaf kleuterleeftijd doorgaans heel gestroomlijnd verloopt. 

Wil je weten hoe lang je kind ongeveer zal worden in de toekomst? In dit artikel ontdek je verschillende methodes om in te schatten hoe lang je kind wordt. 

De groeicurve

Vanaf de geboorte wordt de groeicurve van baby’s bijgehouden. Dit wordt in Nederland gebruikt als maatstaf voor de groei en de ontwikkeling van baby’s, om te kijken of de groei die baby’s kennen als ‘normaal’ kan gezien worden. De bedoeling is dat kinderen tussen bepaalde lengtes zitten op elke leeftijd, om zo afwijkingen in kaart te kunnen brengen. 

Hou er rekening mee dat een groeicurve volledig om gemiddelden draait en dat elk kind zich op z’n eigen tempo moet kunnen ontwikkelen en zelf zijn groeitraject moet kunnen vormen. 

De groeicurve in de medische wereld

De groeicurve zoals hierboven beschreven wordt doorgaans niet door ouders zelf geraadpleegd, maar eerder door de jeugdzorg. Het is immers een goede richtlijn om eventuele afwijkingen in de groei te kunnen herkennen, want mogelijk wijzen deze op een onderliggend probleem. In de zorg wordt eveneens rekening gehouden met afkomst in de diagrammen die de gemiddelden aanduiden, omdat die bij verschillende etniciteiten anders kunnen liggen. 

De groeicurve: jongens versus meisjes

In groeicurves zit uiteraard een verschil tussen curves voor meisjes en voor jongens. De ontwikkeling van baby’s verschilt immers per geslacht. Belangrijk is dus om steeds de juiste grafiek te raadplegen om te kijken of jouw kleintje zijn ontwikkeling goed verloopt. 

De groeicurve: leeftijdscategorieën

Ook per leeftijd zijn er verschillende groeicurves voor handen. Kinderen groeien immers tijdens bepaalde periodes in hun leven sneller dan in andere periodes. Zo is er een groeicurve voor de eerste 15 levensmaanden, voor kindjes van 0 tot 4 jaar en van 1 tot 21 jaar. 21 jaar wordt in de groeicurve gezien als de leeftijd waarop mannen en vrouwen volledig volgroeid zijn.

Zelf de groei van je baby bijhouden

De groeicurves zoals hierboven besproken worden in de zorg en door consultatiebureaus gebruikt, maar ook jij als mama of papa kan ervoor kiezen om zelf de groei en ontwikkeling van je dierbaarste bezit van kortbij op te volgen. Je krijgt in de meeste gevallen een groeiboekje mee waarin je de verschillende groeicurves kan raadplegen, maar tegenwoordig vind je de juiste curves ook overal online of zelfs in een app op je smartphone. 

Daarnaast kan je zelf ook het gewicht van je baby opvolgen met een goede babyweegschaal. Want het gewicht zegt veel over de ontwikkeling van je kindje. 

Metingen bijhouden

Om te kijken of je baby goed groeit is het belangrijk om een aantal meeteenheden mee op te nemen in je vergelijking. Zo is het belangrijk om het gewicht, de lengte en de hoofdomtrek van je baby op te volgen. 

Het gewicht bijhouden is nodig voor de BMI curve van zodra je kindje ouder dan 2 jaar is. Zo kunnen eventuele afwijkingen in gezond gewicht sneller vastgesteld worden. 

Groei tijdens het eerste levensjaar

Wil je weten of de groei en ontwikkeling van je baby goed verloopt, dan kan je gewicht, lengte en hoofdomtrek nauwkeurig opvolgen. Deze drie zaken zijn onderhevig aan bepaalde factoren tijdens de zwangerschap, maar ook genen spelen hierin een rol.

Hoe lang wordt mijn kind

Hoe je baby in zijn eerste levensjaar groeit zegt heel weinig over hoe lang je kind later zal worden. De lengte van kinderen wordt immers zo goed als volledig bepaald door erfelijke factoren; hoe lang je kind wordt hangt voor 80% van de genen af. 

De verwachte lengte van mijn kind berekenen

Wil je toch wat meer inzicht in hoe groot jouw kind mogelijks zal worden wanneer hij of zij volgroeid is, dan zijn er verschillende methodes om dat te ontdekken. Let op; deze methodes zijn nooit helemaal nauwkeurig, maar kunnen wel een indicatie geven. 

Methode 1: Rekensom

Hoe lang wordt mijn zoon

Een makkelijke formule om te berekenen hoe lang je kind zal worden is deze; Je telt jouw lengte en die van je partner op en daar tel je 13 centimeter bij. De uitkomst van deze som deel je dan door 2. Het getal dat uit deze berekening voortkomt is een indicatie voor hoe lang jouw zoon zal worden. 

Hoe lang wordt mijn dochter? 

Als je een inschatting wilt van hoe lang je dochter zal worden dan tel je ook hier weer beide lengtes van de ouders bij elkaar op en trek je er nadien 13 centimeter af. Door deze uitkomst door 2 te delen bekom je een indicatie van de lengte van je dochter. 

Methode 2: Skeletleeftijd

Wil je een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van hoe lang je kind zal zijn als hij of zij volgroeid is? Dan kan je dit laten berekenen aan de hand van de skeletleeftijd. Dit is een methode die uitgevoerd wordt door artsen en die pas kan als je kind al wat ouder is. Er wordt dan gekeken naar de skeletleeftijd, de verkalking van de botten en de groeischijven aan het uiteinde van het skelet. Een verkalkt bot aan een groeischijf wijst erop dat het groeien stopt of bijna stopt, waardoor de uiteindelijke lengte van je kind relatief goed kan worden ingeschat. 

Methode 3: Lengte verdubbelen

Een laatste methode om de lengte van je kind in te schatten is door de lengte van je 2-jarige zoon te verdubbelen. Dit geeft een indicatie van hoe groot hij later zal worden. Om de lengte van je dochter te kunnen inschatten verdubbel je de lengte op de leeftijd van 18 maanden.

Kortom

Je kan dus relatief goed voorspellen hoe lang je kind wordt aan de hand van verschillende methodes. Let er wel op dat het steeds om een indicatie gaat en niet om een zekerheid. Het opvolgen van de groei van je kind kan ook voor andere redenen een goed idee zijn. Door je baby regelmatig te (laten) meten en het gewicht bij te houden met een babyweegschaal zal je eventuele afwijkingen sneller in kaart kunnen brengen.

Delen:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
WhatsApp
Email